Kontakt

ADRES KORESPONDENCYJNY

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO DZIECI

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

adres e-mail Zarzadu:

zywienie.kliniczne (at) gmail.com

adres e-mail grupy dyskusyjnej Towarzystwa:

towarzystwo-zywienie-dzieci (at) googlegroups.com