Członkostwo w PTŻKD

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O REGULARNYM OPŁACANIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Składka roczna członka zwyczajnego wynosi 50 zł.

Nr konta, na które należy dokonywać wpłat: 48 1090 1753 0000 0001 1559 9755

 

Wpłaty można dokonać za pośrednictwem płatności BLIKiem – link do formularza znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Rejestracja nowych członków
WYCIĄG ZE STATUTU TOWARZYSTWA DOTYCZĄCY ZASAD PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa, niepozbawiona praw publicznych i wykonująca zawód lekarza, pielęgniarki, dietetyka, farmaceuty lub inny zawód związany z żywieniem klinicznym.

2. W poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny na podstawie Pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Poniżej znajduje się wzór Deklaracji Przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. Plik jest w formacie Word.

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU