Składka za członkostwo

Przed dokonaniem płatności uprzejmie prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH.

Konfiguracja płatności
W przypadku wpłat niestandardowych, np. za więcej niż jeden rok - proszę wpisać, za jaki okres.
Kwota do zapłaty w pełnych złotych